Fonetische Spelling

Author: Ronald Koster
Last update: 2008-06-24

Fonetische Spelling kan gebruikt worden om woorden van een vreemde taal of om onlogisch (ie. onfonetische) gespelde woorden uitspreekbaar op te schrijven. Het kan ook gebruikt worden als alternative spelling.

Klinkers

De volgende klanken worden onderscheiden en mbv. de gegeven lettercombinatie gespeld. Indien 2 letters in een woord onbedoeld een onderstaande lettercombinatie vormen dienen ze te worden gescheiden met een '-'. Voorbeeld: geïnterpreteerd wordt fonetisch gu-inturpruteert. Verder is het gebruik van een apostrophe (aapostrof) bij meervoudsuitgangen (bijv. auto's) niet meer nodig, omdat er geen uitspraakverwarring meer is bij fonetische spelling. Dus fonetisch wordt het: autoos.

Lettercombinatie/KlankUitspraak (als in)Opmerkingen
akat
aaplaat
auauto
epet
eebeet
eimei
eudeur
ipit
ievies
opot
oepoes
oopoot
uput
uupuur
uihuis

Medeklinkers

Lettercombinatie/KlankUitspraak (als in)Opmerkingen
bbuis
bbuis
ddubbel
ffluit
ghEngels woord 'good'.Zachte g.
ggroenHarde g.
hhuis
jjas
kkat
kkat
llat
mmat
nnat
ngding
pplat
rrat
sslang
ttas
vvat
wwat
zzat

Niet gebruikte letters

De overbodige en dus niet gebruikte letters zijn: c, q, x, y.

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van de voorgestelde alternatieve fonetische spelling. Harry ging meedoen aan een quiz over cavia's. Hij nam daarvoor zijn eigen cavia's mee in een box. Zijn cavia's heten George en Gwen. Hij is altijd al geïnteresseerd geweest in huisdieren.

Dit is un voorbeeld van du voorgustelde alturnaatieve fooneetiese spelling. Harie ging meedoen aan un kwiz oovur kaavieaas. Hei nam daarvoor zein eigun kaavieaas mee in un boks. Zein kaavieaas heetun Djzordjz en Ghwen. Hei is alteid al gu-intureseert guweest in huisdieren.